Header
HomeMeet The Walking GuidesWalks in the West of IrelandWalking Tours in the West of IrelandPhoto Gallery from the West of IrelandContact Walking West

Latest News

Who are we?


Welcome to ‘Walking West’. We are an Association of Fáilte Ireland-qualified walking guides, launched at the end of 2013. There are seven of us, all  Connemara-based, and all committed to showing you the wonder of one of the world's most unique regions. Our association ‘Walking West’, or as it is called in Irish, ‘Siúil Siar’, are all qualified in hill walking and marine coastal specialities. We also bring something else to the table. We are not guides from outside Connemara. We are from Connemara and very proud of that: we tell you the story from the inside. 

We are delighted finally to see the Association officially launched.  We are the only guides in the country to have achieved a guiding qualification for both marine and countryside walks – something we believe will give us wider appeal.  We identified an opportunity for us to work together as a team to develop walking tourism in South Connemara against the backdrop of the Fáilte Ireland focus on the Wild Atlantic Way.  The feedback from other tourism providers in Connemara has been very positive with many hoteliers expressing a desire to work with us because we can guarantee the availability of a number of guides, each with different specialities.”

Those specialities include walks ‘as Gaeilge’ and in French, photography tuition tours, map and compass skills, fishery walks and Nordic walking. All our walks encompass the cultural and heritage aspect of the area.

Geographically, the deeply indented coastline from Casla bay to the east and westwards towards Killary harbour offers a wide variety of walking opportunities to the outdoor enthusiast and we aim to provide our customers with an unrivalled outdoor experience.  We offer customised guided walks that include long distance or looped walks, hill or coastal walks, bog walks or walks on the offshore Islands and the experience can range from a half day to as long as the walkers’ legs will carry them.

In addition to the outdoor walks, the experience incorporates elements of the traditional culture, language and heritage that are intrinsic to daily life in Connemara.


The guides are:
Emer Ní Chualáin,
Eoin Cox
Flan Kelly
Kevin Rogers
Seán Ó Mainnín
Tomás Ó hAinreacháin
Vincent Barker

Click here and let us introduce ourselves. (Irish version)

Fáilte go dtí 'Siúil Siar'. Is cumann treoraithe nua-cháilithe ag Fáilte Éireann muid a seoladh le deireanaí. Tá cáilíocht sna sainréimsí siúlóide cnoic agus cósta mara ag an seachtar treoraí atá sa chumann agus muid meaite ar iontais Chonamara a thaispeáint daoibh. Tá lúcháir orainn a bheith ar an mbóthar sa deireadh. Is muid an t-aon ghrúpa treoraithe sa tír a bhfuil cáilíocht threoraí siúlóide idir mhuir agus thuath bainte amach acu – rud a fhágann go bhfuil saineolas ar leith againn. Anuas ar sin is é difríocht eile ná go gcónaíonn nó gur as Conamara muid agus muid anbhródúil as sin. Tá sibh ag fáil an scéal ón taobh istigh.

Thug muid faoi deara an deis a bhí ann comhoibriú le chéile mar fhoireann chun turasóireacht na siúlóide a fhorbairt i gConamara Theas mar chuid den bhéim atá dírithe ag Fáilte Éireann ar Bhealach Fiáin an Atlantaigh.

Bhí an t-aiseolas a fuair muid ó sholáthraithe turasóireachta an-dearfach, léirigh cuid mhaith óstáin go mbeadh an fhonn orthu comhoibriú linn  de bharr go bhfuil muid in ann líon treoraithe áirithe a chinntiú, agus go bhfuil saineolas éagsúla acu ar fad.’’

Tá deiseanna leathan siúlóide éagsúla á dtairiscint do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith amuigh faoin aer - ó Chuan Chasla siar go dtí an Caoláire Rua. Tá sé mar aidhm againn go bhfaigheadh ár gcustaiméirí feiceáil ar an taobh tíre seo nach bhfuil ar fáil in áit eile. 

Cuireann muid siúlóidí fada nó lúibe, siúlóidí cósta, siúlóidí portaigh, siúlóidí cnoic agus siúlóidí oileáin ar fáil ag braith ar neart na gcos ar ndóigh!

Anuas ar na siúlóidí amuigh faoin aer, ceanglaítear an cultúr traidisiúnta seoltóireachta agus ceoil, an teanga, an stair agus an oidhreacht atá dúchasach i gConamara leis na siúlóidí seo.

Is iad na treoraithe ná…

Emer Ní Chualáin,
Eoin Cox
Flan Kelly
Kevin Rogers
Seán Ó Mainnín
Tomás Ó hAinreacháin
Vincent Barker

Cliceáil anseo agus cuirfimid muid féin in aithne daoibh.

 

The content of this website and information, advice given, unless otherwise credited, are the property of "Walking West Siúil Siar". Any queries to info@WalkingWest.ie | Terms and Conditions   "Walking West Siúil Siar" - Phone +353(0)86 0806684, Unit 1, Spiddal Craft Village, Spiddal, Co Galway   Website Design: Táin Bó Media Teo. Contact: mannions@mac.com   Photography unless where stated: Connemara Light. Contact: info@ConnemaraLight.com